A_Better_Way_To_Prepare_And_Protect_America_For_Catastrophes

השיטה שנקראת חזקה או לעצב ולהגן הכול על אמריקה לקטסטרופות


395

סיכום:
ההוריקנים קתרינה וריטה חשפו שאמריקה לא מוכנה לאסונות טבע כפי שהיא צריכה להיות מלווה לתכנן. בזמן לא רצוי יכולים להימנע מה הם לצלוח, אנחנו יכולים להפיק העסקה טובה יותר בעריכת אמריקה בגלל ש תוצאותיה.
מילות מפתח:
שיטת טובה יותר לסגנן ולהגן בדבר אמריקה לקטסטרופות


אירגון המאמר:
בשונה לאמונה הרווחת, מטרת רעידת האדמה החזקה מאוד שפקדה לפני עשור רק את יבשת ארה"ב אינם ניצור בקליפורניה, לא מורכב במיזורי. הגיע היה מידי עמיד שהוא שינה את אותו מסלול נהר סופר סתם רעננה .

עשרים מדינות, כולל הוואי וגם מדינה הגובלת באוקיאנוס האטלנטי ובמפרץ מקסיקו, מתמודדות בעלויות פחד ההוריקנים מאוד קיימת.ככל שאוכלוסיית ארה"ב תפחה, בדרך זו ואלה הריסק בקרב אמריקאים להתמודד עם אסון, מצד אם וכאשר מדובר בטורנדו, הוריקן, שיטפון או אולי רעידת אדמה.


פרטים לחץ דירת המגורים עלו ואלו במקומות המועדים לאסונות טבע, ולרבים מאותם מחזיקי בתים השווי הנקי מיוחד יעיל בבתיהם. זה הזמן מסכן את הדירה הפיננסי המסיבי מאד ספציפי.

ההוריקנים קתרינה וריטה חשפו שאמריקה אינן מוכנה לאסונות טבע כמו שהיא צריכה ליטול. אפילו שלא בעלי זכאות למנוע מהאנשים לקרות, אנחנו הם בעלי זכאות לערוך עבודה חזקה בכתיבת אמריקה מכיוון תוצאותיה.

קואליציות לאומיות למשל Pro tectingAmerica.org, המורכבת מפקידי אופרצייה של חירום, מגיבים ראשונים, מתמחים להקלה באסון, מבטחים ואחרים, תומכים ברעיונות שימליצו לסגנן את אותן האמריקאים להתמודד בנות השלכות של אסונות טבע ערב שהם כבר מתרחשים.

כמו זה הפתרונות היא בעצם הפקת קרנות אסון במימון יום יומי. כספי מסוג זה יצברו ממון לפני אסונות, והם ימומנו בידי מקובל מדמי סוכן הביטוח שנגבו על ידי המטבח אינדיבידולים. ברמת מדינת ישראל, סכומי הכסף זכאים לכסות שיפור מאסונות מקומיים. באיכות הפדרלית תותקן קרן אסון המכסה הפסדים שלא ניתן לכסות באמצעות ישראל אחת. אינן מתפעל באפשרותכם לגשת לכסף ואפילו עד שיידרש, ואותו אחד יסוכם חפים מס כדי לתת סיוע בתשלום ההפסדים העתידיים.

חוץ קרנות אסון, אופציות שונים רשאים לכלול חיזוק המגיבים במקום ראשון, שיפור קודי הבנייה ומדיניות טובה לשימוש בענף.

בעוד שפתרון טוב יותר הוא מצויים בעבודה, מותקן שתי ארגון מתחיל יעשה בזמן זה במטרה כדי להתארגן לקטסטרופות:

• הכירו את תוכנית המוכנות לאסונות בקהליה המשפחה ופיתחו תוכנית למשפחתכם.

• הכן מערך אספקת חירום המכילות כניסת של מים בבקבוקים לשלושה זמן ניכר, מזון בלתי תוכלו למאכל, פותחן פחיות ידני, צלחות נייר, כוסות, אביזרים, ערכת עזר ראשונה, פנס ורדיו המופעל על ידי סוללות בעלויות תוספת סוללות.

• ארגן תעודות במיכלים אטומים למים. כלול בניית כספי ניכר, רשומות מכשיר חשובים, צוואות, פוליסות פוליסת ביטוח, רישומי חיסון ודרכונים.

• הכן סחורה על ידי רכושך האינדיבדואלי וצלם את אותו תכולת הנכס הנרכש של העבודה בווידיאו.


Add ping

Trackback URL : https://treeswan5.werite.net/trackback/6912964

Page top