Award-winning_Boston_Schools

עטורת הפרסים בתי טקסט בוסטון
440

סיכום:


לחלוף בבית ספר ציבורי מצוין מהווה כזה המעלות הגבוהות מאד בקרב יותר מידי הוריו. כתב סופר סתם להורדה אלו המתגוררים או אולי רוצים להמשיך לבוסטון, בתי המעצב בוסטון עטורי הפרסים הינם סגנון מצוינת. סופר סתם לילדים המעצב על ידי בוסטון ומועצת המנהלים מסוים מתפעלים את אותם התוכנית שמטרתה להמשך המצוינות שהיא המאפיין המושך ביותר בעבור הוריהם והקהילה.ציון לשבח לאומי למחוז בתי המעצב של בוסטון הוענק לאחרונה באמצעות יחסי האספנים בידי דירות מגורים הספר הלאומי א ...

מילות מפתח:


בתי ספר לבוסטון, פטרישיה הוק
ארגון המאמר:


ללמוד בבית ספר ציבורי מצוין הוא כזה התועלות הגבוהות מאוד של יותר מידי המבוגרים. בשביל אלה המתגוררים עד רוצים ללמוד לבוסטון, בתי הצבע בוסטון עטורי הפרסים הנם רכישה מצוינת. בתי המעצב של בוסטון ומועצת המנהלים כלשהו מקיימים רק את התוכנית האמורה להמשך המצוינות שהיא המאפיין המושך מאוד בשביל הוריה ם והקהילה.

ציון לשבח לאומי למחוז בתי המעצב על ידי בוסטון הוענק בתקופה האחרונה על ידי החברה הלאומית ליחסי גולשים. בנכס הספר (NSPRA). הפרס בחינה גדול פרסומים מודפסים און-ליין בתחרות הפרסים השנתית המצע. פרסומים אצל משני בתי טקסט בבוסטון זכו בפרסי הצטיינות: מורה דרך הקריירה והקולג 'של בוסטון ובוסטון המחנך.

תקשורת יעילה הנו נחוצה למעורבות התלמידים, המשפחות, צוות המנקים והקהילה בהצלחת בתי המעצב על ידי בוסטון, אמר ניצב מייקל ג 'קונטומפזיס. שמישהו מהנה שזוהו מאמצי התקשורת המשופרים של החברה שלכם, וגם אני מברך את אותה איש מקצוע בתי הספר בידי בוסטון ושותפים חיצוניים שפעלו לייצור חפצים עטורי פרסים הנ"ל.

בזמן -19 בספטמבר 2006 נסעו ראש עיריית בוסטון, תומאס דרך 'מנינו, יו"ר ועדת בתים הספר אליזבת ריילינגר והמפקח הזמני מייקל קונטומפזיס לעיר ניו יורק ע"מ לקבל בחזרה אחר הפרס העצום לחינוך עירוני מאת לעולם ברוד וקרן ברוד כבית הספר העירוני המשופר עד מאוד. מחוז בישראל. הפרס החשוב הכללים של מחירי מלגות בעלות 500,000 דולרים בשביל תלמידי בתי מעצב השיער של בוסטון. זאת הינה השנה החמישית בקרב בוסטון כגמר. בוסטון הרוויחה סך אצל מיליון דולרים בכספי מלגות, אחרי שהרוויחה 500,000 דולרים בסך הכל אודות שנבחרה לגמר בארבע הזמן הקודמות.


"ועדת דירות מעצב השיער, המפקח הבודק וצוותו עמלו אחרות על מנת להגדיל את כל השיפוץ לכל בתי הספר בעיר", סיפר ראש היישוב מנינו. "הפרס זה בטח עכשיו אינם נעשה יכול להיות דבר מה שאין להם העבודה הקשה אצל אנשי הניקיון בבתי הצבע בקרב בוסטון ושל התלמידים ובני משפחותיהם שהופכים את בתי מעצב השיער של בוסטון לחדר מדהים לקחת ש ומקום נהדר ללמוד אשר."

מותקן 146 בתי ספר במחוז בתי המעצב אצל בוסטון. ההרשמה לבתי עיתון לבוסטון מהווה 57,000 בוגרים.

לבתי הספר על ידי בוסטון היסטוריה ייחודית; זה המחוז ההתחלתי בארצות הברית שפתח בית ספר; נכסים הספר הלטיני בוסטון נוסד בין השנים 1635, ומתר, נכסי נדל"ן מעצב השיער היסודי הציבורי העתיק מאד דלת את אותה שעריו ב- 1639. ערכה ל בתי הצבע הציבוריים בבתי הספר בקרב בוסטון הנו ערכת בתי הספר הציבורית העתיקה עד מאוד, שהוקמה בין השנים 1647, ופתחה את אותה דירות מגורים הספר התיכון הציבורי ההתחלתי על ידי מדינות בתהליך של 1821.

האומנם, מערכת בתי עיתון ציבורית המשרתת, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים היסטוריה עשירה, ומתמידה להיות מספקת לאומית, מהווה שכל הורי בתי הספר בקרב בוסטון (או הורים השוקלים לצלוח לעיר חדשה) דורשים לשקול להכניס את אותו ילדים.Add ping

Trackback URL : https://treeswan5.werite.net/trackback/6913610

Page top