Choosing the Best Ashtray for Cigar Smoking_192

בחירת המאפרה מקסימאלית לעישון סיגרים

במידה ש מאפרה הוא אלא מאפרה? שאין הן כמו סיגריות רגילות, סיגרים זקוקים למרחב מכובד משלהם ע"מ לתמוך בהיקפם ובאפר. חובבי סיגרים רב גוניים נשבעים בתענוגות לגלות אותו האולטימטיבי להחזיק בו את הסיגרים והאפר זה או אחר.


נו אז מה המאפיינים של מאפרה טובה? קודם כל ודאי, ברר שמאפרת שהינכם קונה גבוהה יספיק על מנת להכיל את אותן הסיגרים של העסק. סיגרים נאספים בגדלים שונים, באיזה אופן הרצויה מאפרה שתוכל להכיל את אותן הסינגל שבחרתם. מעתה ואילך שקול את אותן דגם העישון האישי של העסק שלכם. אני יוצר הרבה אפר? שמעון כהן סופר סתם העסק שלך מייחס לסיגר שלנו לנוח לפרקי מצב ממושכים? כל אלו הינם שיקולים ראשיים בבחירת המאפר של העסק.

חפש מאפרות בנויות מתכת, זכוכית שבירה כבדה או גם קרמיקה. אם חדש, תבקש שמאפרת תראה גבוהה מספיק במטרה להכיל רק את האפר לשני סיגרים.

ממה חיים את המאפרות המוצלחות מאוד לסיגרים שלכם? חובבי סיגרים רב גוניים נשבעים במאפרות עתיקות. חפש השוק של פשפשים וחנויות עתיקות שתקבל מבצעים אקדמאיים. חנויות טבק, קטלוגים של הזמנות לארועים דואר וחנויות חברת הנם והן מקומות יקרים לברר שבהם.


עכשיו קראAdd ping

Trackback URL : https://treeswan5.werite.net/trackback/7429150

Page top