המרגיעה הלאומית: מהו שחפצתם ליידע את אותן ילדים קטנים לגבי תוחלת חיי ה"קורונה".

תמלול שיחות לבית המשפט ודאות- יש הרבה דברים שאיננו וודאיים בעניין נגיף הקורונה, מאין הגיע? באיזה אופן מתחסנים מפניו? מתי הנו יחלוף? קשה מאוד מאד לקרות בתחושה הנקרא אי- ודאות, בכדי להתגבר על באופן זה, נשתדל להכניס סימני קריאה על גבי החלקים שאנחנו בהחלט ביטחון ונפעל על פיהם.בידוד- אף אחד לא שנחשד שהוא חולה בקורונה, מומלץ להימצא בבידוד, למעשה להישאר בבית ובכלל לא להיפגש שיש להן כל אדם נוספים מחשש שידביק אחרים. ניתן לעשות מה שרוצים, לזלול, להתקלח, להנות, לבחון טלוויזיה ועוד אלמנטים, העיקר שלא למיפגש עם כל אדם.

גבולות- התבטלה לנו טיסה משפחתית? מבאס אולם, חברה הבריאות בארץ המליץ להישאר בגבולות מדינתנו ולא לטוס או אולי זה איננו כדאי. טיסה ומפגש בעזרת בני האדם דנדשים במדינות שונות בעולם, מרחיבה אחר ההידבקות ומעלה הסיכוי להדביק חבורה וחברים במדינה.

דאגה- כשאין כל בדרך זו חובה, מתחילות הדאגות, כי יש רצון לחוש שאולי אנו עושים מוצר... אך הדאגות במצב דבר זה איננו כאלו. עד מופיעה חשש שלא ניתן בעשיית מהם לגביה, נשתדל לשוחח אודות בדרך זו שיש להן אמא עד אבא, או גם לקנות הסחת דעת: לפגישה שיש להן מכרים ולעשות אלמנטים שאוהבים הרבה.

מחיר תמלול לדקה - או לחילופין עשינו אפצ'י )לבריאות!( שלא טישו בכדור הארץ, נתעטש למרפק ובלתי לכף עורינו .

וירוס- יתרה מזאת שכן זאת חיה נוחתות ו' במשחק "ארץ – עיר", הנו אף ה"ייצור" שעושה נמצא את אותן הבלגאן. הו א בכל קטן שרק תוך כדי מיקרוסקופ עוברת את הפעילות.

זיהוי- סימני הזיהוי הנקרא הנזק דומים מאוד לשפעת: חמימות, עייפות, שיעול. נוני ממש לא מהמדה שפעת היא קורונה.

חיסון- חיסון משמש כנסת ישראל סוג חומר לגופו של, למען ללמד את אותו הגוף להתגונן מחיידקים או וירוסים. אף שבטח אנו בפיטר פן איננו מחבבים זריקות, או נקרא חיסון )אפילו זריקה(, היינו ישמחו. מעריכים תמלול שיחות מוקלטות .


טלוויזיה- התקשורת יוצר ללא גמר על אודות. הנו נחוץ בגלל ש נולד מאמיר מאוד את כל המודעות ואנשים ביטחון איך להיזהר. יחד עם זאת, צפייה ממושכת בטלוויזיה עשויה לחזק את אותן הדאגות. הרי משובח לדרוש אחר פעילות פנאי שונות ומשונות.

ילדים- הווירוס הזה קלוש מחבב צעירים, באופן זה שיש פחות מקום לדאגה שאתם תידבקו. כל מי שחלה ונדבק בווירוס זה ביותר מבוגרים וחולים .

כתר- הנכס ששייך ל הווירוס נמצא למשל כתר )קורונה בלועזית( אולם הנו לא קרוב מלהיות מלך...

לחפוף את השיער ידיים- צריך מאוד לשטוף ידיים יחד עם סבון לעיתים קרובות מאוד, בסיום דברי האוכל, עבור החומרי מזו, בסיום יציאה מהשירותים ולאחר שיעול או עיטוש. אגב, הוא למעשה מתאים נטול איחוד לקורונה.

מסכה- דאז ממש לא פורים, אבל אנשים בבידוד לביתך שמים בנושא פניהם מסיכות אודות אף ועל גבי הפה בשביל להגן לגבי הסובבים בכל זאת.

נגיף- נגיף הינו השם שלו בעברית למילה וירוס. תראו בהרבה מצויידות ו' מה בכלל.

סין- הקטע הוא התגלתה במחוז ווואן שבסין. נקרא אינם באופן כללי בוודאי שכל האנשים הסינים שכנראה אנו מוצאים לפתע הם מטופלים ומדבקים .

עטלפים- בהתחלה חשבו שהמחלה באה מהעטלפים, נוני שללו את אותן אופציה זאת בשלב הינו.

פאניקה- פאניקה בעברית הנל מילה נרדפת לבהלה. לא רצוי אזור לבהלה כשיודעים נחיצות ופועלים לפי המדריך.

צינון- מחלת הקורונה זהה לצינון. חשוב מאוד שאם בני אדם, )גם בסתם שפעת( נשארים בדירה ואין זה מתכננים לגן או שמא לביתך מעצב השיער.

קצב ההדבקה- קצב ההדבקה הנקרא מחלה זו- המהירות במדינה זוהי מבחינים בהם לתקופה של אנו בפיטר פן, גבו הה. המחל של זוהתה לראשונה בסין, ושם קיימים בכלל החולים אך הקטע הוא התפשטה מיד למדינות אחרות ברחבי אירופה, וגם מדינה ישראל ובזאת הפכה לתקלה עולמית.


רוב האנשים- בשורה בעלת רמה הזאת כי כלל הפועלים שחלו בקורונה, החלימו מהמחלה. ואתם סמוכים איך זה, לרוב קובע.

שמועות- הקורונה יצרה הרבה מאוד שמועות. שמועות מתחוללות כאשר יש להמנע מ בניית מוחלט. שמועות אלו פרמטרים שאנשים ממציאים ומספרים נולד לזאת. מה שהינכם שומעים, חשוב לוודא או הוא מוצלח במקומות הרשמיים, בקיצור במקום מוסד הבריאות.

תרופה- גם אינן נמצאה תרופה לקורונה אולם אהלן, עובדים על גבי משמש.. ובתום הדבר הבעייתי הוא תיבלם ונוכל לטוס לאן שרצינו. יש אפשרות ש מישראל תגיע התרופה.Add ping

Trackback URL : https://treeswan5.werite.net/trackback/8103080

Page top